شنبه 25 آذر 1396 22:07:09
26 مرداد 1396 12:32:54
اولين فراخوان اعتبار سنجي مراكز وموسسات متقاضي آموزش هاي كاركنان دولت در سال 1396

بنام خدا

سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي

 

 اولين فراخوان اعتبار سنجي مراكز وموسسات متقاضي آموزش هاي كاركنان دولت

در سال 1396

 

پيروبخشنامه شماره 211/51815 مورخ 1389/11/9 معاون محترم توسعه مديريت وسرمايه انساني رئيس جمهور( موضوع اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي)در راستاي سياست تمركززدائي وتفويض اختيار«فرآيند بررسي وسنجش صلاحيت موسسات ومراكزآموزشي كه متقاضي اجراي آموزش در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت مي باشند، به مديريت آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري واگذارگرديده است» .

 

لذا در اين راستا اولين فراخوان اعتبار سنجي مراكز و موسسات متقاضي آموزش هاي كاركنان دولت در سال 1396 منتشر مي گردد.

مراكز و موسسات متقاضي مي توانند تا تاريخ 31 شهريورماه 1396 درخواست هاي خود را به مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان ( اروميه - خيابان مافي خيابان مديريت ساختمان شماره 2 سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ) ارسال نمايند .

 

مديريت آموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري پس ازدريافت درخواست اعتبارسنجي براساس دستورالعمل نحوه اعتبارسنجي وبررسي مدارك مستند ارايه شده درصورت كسب امتيازمورد نظر ،مجوز لازم را در حيطه هاي درخواستي صادر خواهد نمود.

 

فهرست گروه ها و حيطه هاي آموزشي

الف: گروه فني و مهندسي 

 حيطه هاي آموزشي : 1- هواشناسي 2- خدمات هواپيمايي 3- عمران، راه و ساختمان و معماري 4- برق و تأسيسات 5-امور آب و نيرو 6- مكانيك 7- ارتباطات و مخابرات 8- زمين شناسي و معادن 9- نقشه برداري و نقشه كشي 10- صنايع 11- فنون هسته اي 12- مرمت بناها و آثار تاريخي 13- فن آوري اطلاعات (به استثناء مهارت هاي هفت گانه ICDL) 14- امور شهري و شهرسازي 15-صنايع كوچك و صنايع دستي 16- امور استاندارد

ب: گروه كشاورزي و محيط زيست

حيطه هاي آموزشي : 1- كشاورزي 2- دامپروري 3- محيط زيست

پ : گروه امور اجتماعي

حيطه هاي آموزشي : 1- امور اجتماعي 2- رفاه و خدمات اجتماعي 3- حقوق و ثبتي 4- امور ديني و اوقاف 5-گردشگري و جهانگردي 6- اقتصادي و بازرگاني 7- كشوري و مدني و سياسي 8- تعاون 9- كار و اشتغال 10- روابط عمومي و بين‌الملل 11- آمار  12-امور انتظامي،تاميني و تربيتي و بازرسي

ت : گروه بهداشتي و درماني

حيطه هاي آموزشي : 1- پزشكي و دندانپزشكي  2- دامپزشكي  3- پرستاري و مامايي  4- توانبخشي و بهزيستي 5-دارويي 6- آزمايشگاهي و راديولوژي 7- علوم رفتاري و روانشناسي 8- خدمات تغذيه‌اي 9- مددكاري بهداشتي و درماني 10-بهداشت خانواده

ث : گروه آموزشي و فرهنگي

حيطه هاي آموزشي : 1- تربيت بدني و ورزش 2- آموزشي و پژوهشي 3- فرهنگي و هنري 4- امور تربيتي 5-امور خدمات آموزشي

ج : گروه اداري و مالي

حيطه هاي آموزشي : 1- امور اداري و مالي 2- امور گمركي 3- امور مالياتي

چ : گروه زبان خارجي

توجه :درخواست متقاضيان بايدطبق بخشنامه برروي سربرگ موسسه متقاضي به صورت تايپ شده باامضاءبالاترين مقام مسئول موسسه باشد.

 

 

متقاضيان محترم مي توانند با مراجعه به سايت اين سازمان به آدرسhttp://azgharbi.mporg.ir بخشنامه اعتبارسنجي مراكز و موسسات آموزشي را مطالعه و جهت كسب اطلاعات بيشتر با رئيس گروه آموزش و توانمندسازي سازمان( آقاي محمد جمال شهبازي) با شماره 32332110 تماس حاصل نمايند.

 

 

 

                                        مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه وآينده نگري

 


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2015 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL