J
I
K
A
B
اخبار و رويدادها
22 شهريور 1400 14:15:57
دستگاه هاي اجرايي برتر آذربايجان غربي در جشنواره شهيد رجائي سال 1400 مشخص شدند
آئين تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان در سال 1399 روز يكشنبه بيست و يكم شهريور 1400 برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان؛ در اين جلسه محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي با قدرداني از تلاش و همت مديران و كاركنان دستگاه هاي اجرائي، خدمت كردن به مردم در اين شرايط سخت اقتصادي را امري ارزشمند و ماندگار دانست و گفت: مردم داري بايد ركن اصلي مديريت باشد. حل مشكلات هرچند ساده مردم، در اميد آفريني و افزايش اعتماد به حاكميت بسيار موثر خواهد بود.

وي با قدرداني از صبر و شكيبايي مردم در تحمل كم و كاستي هاي موجود تصريح كرد: با وجود همه تلاش هاي انجام گرفته و ارتقاي شاخص هاي زيرساختي ولي هنوز از نقطه مطلوب كه برازنده مردم شريف استان است فاصله داريم. وي افزود: در چهار سال اخير اقدامات ارزنده اي در خصوص شفافيت و مبارزه با فساد در استان شكل گرفته كه موجب شد امروز مبارزه با فساد به يك مطالبه عمومي تبديل شود.

استاندار آذربايجان غربي افزايش ۲ هزار تخت بيمارستاني در دوسال را از مصاديق كار جهادي دانست و گفت: چند سال پياپي رتبه نخست بهبود كسب و كار كشور هستيم. در بهره مندي از آب روستايي سه درصد فراتر از ميانگين كشوري هستيم. در گاز رساني از ۳۲ درصد به بيش از ۸۴ درصد و برخورداري ۹۵ درصدي جمعيت رسيده ايم. در جدول كشوري بودجه به استان پنجم كشور رسيده ايم.

شهرياري استفاده از نيروهاي بومي و جوان را از جمله اقدامات شاخص دانست و گفت: همه مديران فعلي اين استان فرزندان همين آب و خاك هستند. از مديران توانمند بومي استفاده كرديم.

استاندار آذربايجان غربي در خصوص روند انتخاب دستگاه هاي برتر اين جشنواره نيز گفت: برخي دستگاه ها در بخش مديريت سرمايه، دولت الكترونيك، توسعه فرهنگ سازماني، مبارزه با فساد و شفافيت و صيانت از حقوق شهروندان و مديريت بهره وري طبق ارزيابي هاي معرفي شده از سطح ملي عملكرد بهتري داشته اند و اين نافي عملكرد خوب ديگر دستگاه ها نيست. اگر اين دوستان نيز به ارزيابي ها توجه داشتند قطعا برگزيده مي شدند.

شهرياري در ادامه از مردم استان بخاطر كم و كاستي هاي موجود كه ناشي از تحريم، كرونا و كمبود نقدينگي بوده طلب حلاليت نمود.


ناصر حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز در اين جلسه تصريح كرد: بر اساس ماده 81 ، 82 و 83 قانون مديريت خدمات كشوري، سازمان مديريت و برنامه ريزي استان علاوه بر وظايف متنوعي نظير بودجه ريزي، آموزش و پژوهش، برنامه ريزي، امور فني و اجرايي و آمار و اطلاعات؛ استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاه هاي اجرايي (شامل بر ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي) پيگيري و نظارت مي نمايد.

وي ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همگام با ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي امر مهم ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي استان را در ابعاد شاخص هاي عمومي مشتمل بر 5 محور، 21 شاخص كليدي و 56 نماگر و نيز ابعاد اختصاصي متناسب با ماموريت هاي اساسي دستگاه ها را آغاز و با سازماندهي و تيم سازي گروه هاي تخصصي در ابعاد شاخص هاي عمومي و اختصاصي و برگزاري بيش از 40 جلسه توجيهي-آموزشي با صرف زمان بيش از 3000 نفر ساعت به انجام رسانده؛ سرانجام نيز در جلسه شوراي راهبري توسعه مديريت استان به رياست استاندار محترم، نتايج ارزيابي تاييد و تصويب گرديد.

حضرتي افزود: علاوه بر ارزيابي شاخص هاي عمومي چندين دستگاه اجرايي ديگر شامل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگوئي به شكايات استانداري در ارتباط با _شاخص سامانه ارتباط مردم با دولت_ اداره كل حفاظت محيط زيست در ارتباط با _شاخص مديريت سبز_ اداره كل بهزيستي در ارتباط با _شاخص مناسب سازي فضاي اداري براي معلولين_ ستاد اقامه نماز در ارتباط با _شاخص توسعه و ترويج فرهنگ نماز_ امور توسعه دولت الكترونيك و سازمان اداري استخدامي كشور در ارتباط با _شاخص ميز خدمت الكترونيكي_ جهت ارزيابي شاخص هاي مرتبط با ماموريت هاي تخصصي در فرايند ارزيابي عملكرد با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همكاري داشتند.

دبير جشنواره شهيد رجايي استان تصريح كرد: برنامه جامع اصلاح نظام اداري در 10 برنامه شامل: مهندسي نقش و ساختار دولت، توسعه دولت الكترونيك و هوشمند سازي اداري، خدمات عمومي در فضاي رقابتي، مديريت سرمايه انساني، بهبود در نظام ها و فناوري هاي مديريتي، توسعه فرهنگ سازماني، صيانت از حقوق شهروندان در نظام اداري، ارتقاء پاسخگويي، مديريت بهره وري نظام اداري و اجرايي كشور، شفافيت و مقابله با فساد در نظام اداري و نظارت و ارزيابي در دستور كار سازمان برنامه بوده است.

حضرتي خاطرنشان كرد: تلاش شده ارزيابي دستگاه هاي اجرايي عالمانه، منصفانه و بدون سوگيري انجام بگيرد به طوري كه نتايج آن در جامعه ملموس و مطابق با واقعيت باشد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد: شاخص ها چكيده¬اي از وضعيت دستگاه هاي اجرايي است؛ اما آنچه كه ما را به هدف غايي و نهايي خواهد رساند، خدمت رساني به مردم، رضايت خداوند و رضايت مردم است. 
وي تاكيد نمود: نتيجه ي ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي برتر صرفا مختص مدير دستگاه اجرايي نيست و در واقع ماحصلي از تلاش تمامي كاركنان آن دستگاه اجرايي مي باشد.

در پايان جلسه از دستگاه‌هاي اجرايي برتر استان در زمينه خدمت‌رساني به مردم در سال ۱۳۹9 به شرح ذيل با اهداي لوح تقدير قدرداني شد.   

عنوان گروه

نام دستگاه

مجموع امتياز شاخص هاي عمومي و اختصاصي

رتبه اول اداره كل فرودگاه هاي استان

مجموع امتياز شاخص هاي عمومي و اختصاصي

رتبه دوم اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي

مجموع امتياز شاخص هاي عمومي و اختصاصي

رتبه سوم شركت توزيع نيروي برق

برگزيده گروه شاخص هاي عمومي

شركت آب منطقه اي

برگزيده گروه شاخص هاي عمومي

بنياد شهيد و امور ايثارگران

رتبه اول گروه زيربنايي و توسعه زيرساخت

اداره كل راه و شهرسازي

رتبه اول گروه توليدي و خدماتي

اداره كل امور مالياتي

رتبه اول گروه آموزشي، پژوهشي و فرهنگي

اداره كل ورزش و جوانان

رتبه اول گروه سلامت و رفاه اجتماعي

اداره كل تامين اجتماعي

رتبه اول گروه عمومي و قضايي

اداره كل ثبت احوال

دستگاه برتر در بعد اقدام برجسته در محور فعاليت هاي تخصصي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني

دستگاه برتر در بعد اقدام برجسته در محور فعاليت هاي تخصصي

كميته امداد امام خميني (ره)

 

در اين جلسه همچنين با توجه به ارزيابي هاي وزارت كشور، فرمانداري هاي پيرانشهر، مياندوآب و اروميه با كسب امتيازات عالي به عنوان فرمانداري هاي برتر و نيز روابط عمومي استانداري آذربايجان غربي به عنوان روابط عمومي برتر در سطح كشور معرفي و مورد تقدير قرار گرفتند.

1400/7/4 9:14:17
فرا رسيدن اربعين سرور و سالار شهيدان حضرت اباعبدالله الحسين (ع) تسليت باد
آمار بازديد
تعداد بازدید از سایت 643132 تعداد بازدید از صفحه 1178 تعداد بازدید امروز صفحه 7
ارتباط با ما

آدرس : اروميه - خيابان شهيد بهشتي - كوي 25

تلفنخانه : 04431973110

دورنگار : 04431973500

تلفن تماس ساختمان شماره دو سازمان :04432357081-04432357082-0443233308

پست الكترونيكي : mpoAzgharbi@mporg.ir       

نظر سنجي
محتواي سايت را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟
تعداد کل نظرات: 4
عالي 250%
بسيار خوب 125%
خوب 0%
متوسط 0%
ضعيف 125%
كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي ميباشد.
Powered by Tetis PORTAL