J
I
K
A
B
دوشنبه 5 خرداد 1399 19:10:39
23 مهر 1398 13:30:50
اولين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان برگزار شد.

اولين جلسه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان كه بر اساس مصوبه هيئت وزيران از مهمترين كارگروه­ هاي استان مي باشد، به رياست استاندار آذربايجان غربي و دبيري رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و با حضور اعضاي كارگروه برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان­ غربي، محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي و رئيس كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان در اين جلسه بر ضرورت انجام پژوهش هاي كاربردي در جهت ارتقاي بخش كشاورزي استان تاكيد و خاطرنشان كرد: راهكارهاي توسعه فناوري هاي جديد در بخش كشاورزي بويژه پياده سازي شيوه هاي نوين آبياري در استان لازم است بعنوان يك اولويت پژوهشي مورد مطالعه قرار گيرد.

شهرياري اضافه كرد: در همين راستا دستگاه هاي اجرايي استان طي يك هفته، اولويت هاي پژوهشي كه نتايج مطالعاتي آن ها مي تواند در پيشرفت و توسعه استان اثرگذار باشد را جهت بررسي و جمع بندي به دبيرخانه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري ارائه كنند.

مقام عالي استان در بخش ديگري از سخنان خود جذب بازماندگان از تحصيل در استان را مورد تاكيد قرار داد و گفت: آموزش و پرورش استان ضرورت دارد با همكاري ديگر دستگاه هاي ذيربط، تمام تلاش خود را براي جذب بازماندگان از تحصيل و ريشه كني بي سوادي در استان انجام دهد.

شهرياري، خواستار شناسايي موانع و مشكلات بازماندگان از تحصيل در استان شد و گفت: يكي از مشكلات كودكان بازمانده از تحصيل بويژه در مناطق روستايي مشكل اياب و ذهاب است كه از محل اعتبارات استاني هزينه هاي اين بخش را تامين مي كنيم.

*

ناصر حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ­ريزي استان نيز در اين جلسه گفت : بر اساس مصوبه جديد هيئت وزيران، چهار كارگروه (ذيل شوراي برنامه ­ريزي و توسعه قرار دارند و از 4 كارگروه تخصصي ذيل شورا دبيرخانه 2 كارگروه در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان استقرار يافته است كه كارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري يكي از اين كارگروها مي­باشد.

وي ادامه داد: كارگروه‌‌ها موظفند دو سازمان مردمنهاد مرتبط استاني را به عنوان عضو ناظر و دو نفر از افراد حقيقي (كه حداقل يكي از آنها از بانوان باشد) را به عنوان صاحب­نظر به پيشنهاد دبير و تأييد كارگروه، به طور ساليانه انتخاب و به جلسات كارگروه دعوت كنند.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تصريح كرد : با توجه به مصوبات هيئت وزيران، موضوعات مهمي در دستوركار كارگروه آموزش، پژوهش و نوآوري قرار دارند كه عبارتند از :

- تسهيل اجراي تصميمات شورا‌‌هايعالي مرتبط از جمله شورايعالي آموزش و پرورش، شورايعالي انقلاب فرهنگي و شورايعالي آموزش و تربيت فني، حرفهاي و مهارتي.

- هماهنگي و ايجاد ارتباط بين دستگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با مراكز توليدي و صنعتي و بهره‌گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تخصصي آنها براي توسعه و ارتقاي كيفي توليدات داخلي.

- بررسي و ارايه راهكارهاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز رشد، پاركهاي علم و فناوري و شهركهاي فناوري و شركتهاي دانش‌بنيان و كسب و كارهاي نوپا و دانشبنيان با همكاري كارگروه امور اقتصادي، اشتغال و سرمايهگذاري.

- تمهيد راهكارهايي براي بهره‌گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي تخصصي سازمان‌ها به ويژه مراكز تحقيقاتي و پژوهشي، تشكل‌ها و انجمن‌هاي صنفي در جهت رفع نياز‌‌‌‌‌هاي پژوهشي استان و كشور.

- تمهيد برنامههايي براي حمايت از توليد علم و فناوري و عرضه نوآوري در استان.

- بررسي و ارايه راهكارهاي تشويق و توسعه استفاده از فناوري اطلاعات در زمينههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.

- هماهنگي و نظارت بر ايجاد بانك‌هاي اطلاعاتي طرح‌هاي پژوهشي استان به منظور ارتقاي هم‌افزايي،كاهش هزينه‌ها و جلوگيري از اجراي پژوهشهاي غيرضروري و تكراري.

- بررسي و ارايه پيشنهاد اولويتهاي پژوهشي استان و جهت دادن و هدايت اعتبارات تحقيقاتي كليه دستگاههاي اجرايي به سمت آن.

- پيگيري توسعه ارتباط متقابل با مراكز علمي و پژوهشي خارج از كشور.

- پايش و پيگيري وضعيت كمي و كيفي مراكز آموزش­عالي در استان.

- تمهيد برنامه­ هايي براي حمايت از تجاري­سازي ايده­ ها، نوآوري­ ها، اكتشافات و اختراعات.

- اتخاذ سياست­هايي براي انطباق رشته­ هاي تحصيلي مراكز آموزش ­عالي متناسب با مزيت­ هاي منطقه­ اي و نيازهاي بازار كار استان.

- بررسي راه­هاي توسعه فضاها و تجهيزات آموزشي و غيرآموزشي.

- بررسي و ارايه راهكارهاي توسعه مشاركت بخش غيردولتي در امور مربوط.

- بررسي و ارايه پيشنهاد اولويت­ هاي نظام آموزش فني، حرفه­اي و مهارتي استان به تفكيك بخش­هاي اقتصادي در تمامي سطوح علمي بر اساس آمايش سرزمين.

- بررسي و ارايه پيشنهاد در زمينه توسعه مشاركت بهره­ برداران و نظام­ هاي حرف ه­اي و كليه ذي­نفعان آموزش ­هاي مهارتي در مراحل مختلف.

- همكاري در تدوين و زمينه­ سازي براي استقرار چهارچوب صلاحيت حرفه­اي ملي در استان.

- پايش و پيگيري پوشش كامل تحصيلي در مقاطع مختلف با تاكيد بر مناطق روستايي و محروم.

- پيگيري توسعه آموزش­هاي مهارتي و كاربردي.

- تمهيد برنامه­ هايي براي تجليل از چهره ­هاي برتر پژوهشي و فناوري.

ناصر حضرتي افزود: مكاتباتي با دستگاه­هاي اجرايي و به ويژه دانشگاه اروميه و همينطور حوزه هاي مختلفي كه بر اساس ساختار قبلي كارگروه، داراي مسئوليت بوده ­اند انجام گرفته و خواستار ارائه گزارش و مصوبات كارگروه در 4 سال گذشته شده ايم.

وي با اشاره به تبيين دستورالعمل اجرايي بند (ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1398 خاطر نشان كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف است 1% از اعتبارات هزينه اي تخصيص يافته به دستگاه هاي اجرائي(به استثناي فصول ۱ و ۶) را به اولويت­ هاي پژوهشي استان تخصيص دهد.

حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي اظهار داشت: شوراي برنامه ريزي و توسعه استان طبق قانون مخير شده است يك درصد اعتبارات هزينه ­اي استان (يك ميليارد در سال 1397) را به جاي اختصاص به تك تك دستگاه هاي اجرايي به صورت متمركز با اولويت­ هاي پژوهشي استان، به يك يا دو دستگاه متولي پژوهش اختصاص دهد.

وي افزود: اولويت هاي پژوهشي سطح كلان استان مبتني بر سياست ها و اولويت هاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زماني 1396 تا 1400 (67 عنوان، تدوين شده توسط كميته تحقيق و پژوهش استان در سال 1397) و اولويت هاي پژوهشي سطح كلان استان مبتني بر پيش نويس سند آمايش استان (10 عنوان، اخذ شده ازپيش نويس سند آمايش) در اختيار اعضاي كارگروه قرار گرفته و پس از نهايي شدن در كارگروه، در دستور كار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار خواهد گرفت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ادامه داد : بررسي شاخص­ توسعه استان و ارائه راه كار هايي جهت ارتقاي اين شاخص، بررسي موانع حضور گردشگران خارجي در استان و ارائه مدلي جهت جذب گردشگران خارجي، راه كارهاي خروج استان از تله محروميت، زنجيره سازي فعاليت­ها در استان، افزايش سرمايه اجتماعي و دستيابي به مولفه ها و شاخص هاي اصلي توسعه پايدار در استان، راه كارهاي ارتقاع جايگاه صنعت و ارتقاي سطح بهره وري نيروي كار در فعاليت­ هاي اقتصادي استان از جمله ­ي پيشنهادات سازمان مديريت و برنامه ­ريزي در راستاي اولويت­ هاي پژوهشي استان است.

 


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL