J
I
K
A
B
دوشنبه 5 خرداد 1399 17:41:32
14 شهريور 1398 16:49:12
مراسم تجليل از دستگاه­هاي اجرايي استان در سال 1397 با موضوع جشنواره شهيد رجائي استان برگزار شد.

چهارمين جلسه شوراي اداري استان آذربايجان­ غربي از ساعت 11 روز پنجشنبه چهاردهم شهريور ماه ۱۳۹۸  با حضور جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور و با قرائت آياتي از قرآن مجيد و اجراي سرود شكوهمند جمهوري اسلامي ايران در سالن شهيد عطايي استانداري آغاز شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان آذربايجان­ غربي، ناصر حضرتي رئيس سازمان در جلسه شوراي اداري استان و آيين تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر گفت: برگزاري جشنواره شهيد رجايي فرصت مغتنمي براي ارائه گزارش دولت به مردم است و هدف اين جشنواره فراهم كردن شرايط لازم براي ارائه خدمات مطلوب به مردم در راستاي بهبود شرايط عمومي جامعه و اقشار مختلف مردم به شمار مي رود.

وي بيان كرد: دولت تدبير و اميد براي تحقق اهداف بلند جشنواره و اصلاح و بهبود نظام اداري از سال ۱۳۹۳ با تصويب نقشه راه اصلاح نظام اداري و ابلاغ برنامه جامع تحول اداري به همراه راهبردها و روش‌هاي اجرايي مناسب همواره به‌دنبال كارآمدي نظام و ارتقاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي بوده و با روي كار آمدن دولت دوازدهم نيز برنامه هاي قبلي مورد بازنگري و تجديد نظر قرار گرفته و برنامه جامع تحول اداري با افزودن شفافيت و ارتقاي سلامت اداري در كنار مديريت بهره وري تدوين شده است.

رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي ادامه داد: راه اندازي و بهره برداري از سامانه خدمت در سال جاري توسط سازمان اداري و استخدامي كشور با يك‌هزار و ۳۲۰ خدمت كلان و سه‌هزار و ۹۵۰ زير خدمت جهت دسترسي آسان مردم به خدمات دولت، انعقاد تفاهم نامه همكاري با وزارت ارتباطات در زمينه اجراي ۲۳ طرح توسعه دولت الكترونيك از آذر سال آينده، شناسه دار كردن خدمات الكترونيكي در سطح ملي و استاني به تعداد ۱۰۳ دستگاه اجرايي به منظور يكپارچه سازي و ساده سازي نحوه ارائه خدمات به مردم، پيگيري و اجراي طرح اصلاح ۴۰ فرايند در ۲۲ دستگاه اجرايي استان از جمله اقدامات پيش بيني شده در راستاي ارائه خدمات بهتر به مراجعان نظام اداري است.

 

 

محمد مهدي شهرياري استاندار آذربايجان­ غربي در جلسه شوراي اداري و آئين تجليل از دستگاه هاي اجرايي برتر استان نيز با اشاره به برگزاري برنامه هاي هفته دولت در سالجاري گفت: امسال برنامه هاي هفته دولت در كشور در شرايطي برگزار شد كه كم سابقه ترين  فشارهاي سياسي توسط دشمنان بر دولت وارد شد تا ايران را پاي مذاكره بكشانند.

وي ادامه داد: آمريكاييها و هم پيمانانشان تلاش مي كنند با فشارهاي اقتصادي به كشور ميان مردم و دولت شكاف ايجاد كنند و اين درحالي است كه مردم ايران اسلامي با درك شرايط كشور و حمايت از دولت توطئه هاي دشمنان را نقش بر آب كرده اند.

وي با انتقاد از برخي از جريان ها و افراد تند رو در كشور گفت: متاسفانه در شرايط حساس و ويژه كنوني كشور برخي از افراد تندرو همسو با دشمنان براي بي اعتبار كردن دولت در افكار عمومي تلاش مي كنند.

مقام عالي استان در ادامه سخنان خود به تشريح شرايط كشور در پيش از امضاي توافق نامه برجام و شروع فعاليت دولت تدبير و اميد در كشور و اتفاقات رخ داده بعد از امضاي برجام گفت: بعد از برجام شش قطعنامه عليه برنامه هاي هسته اي ايران در قالب يك قطعنامه توسط سازمان ملل لغو گرديد و برنامه هاي اقتصادي كشور در حال بهبودي بود كه رييس جمهور آمريكا اقدام به خروج از برجام و تحريم هاي همه جانبه عليه كشورمان نمود.

استاندار آذربايجان غربي در ادامه به توجه ويژه دولت به استان آذربايجان غربي نيز اشاره كرد و گفت: از آغاز فعاليت دولت تدبير و اميد تا كنون بيش از 20 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف در استان آذربايجان غربي صورت گرفته است.

 

 

جمشيد انصاري معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز در اين جلسه گفت: اصلاح نظام اداري در برهه كنوني يك انتخاب نيست بلكه يك الزام و اجبار است و بايد با همه توان به اين سمت حركت كنيم.

وي ادامه داد: در حال حاضر گستردگي نظام اداري و هزينه هاي آن بگونه اي است كه در چند سال آينده ، تمامي درآمدهاي كشور به هزينه‌هاي جاري آن اختصاص خواهد يافت .

وي با تاكيد بر اينكه در نظام اداري كشور استقرار دولت الكترونيك اجتباب ناپذير است، افزود: در اصلاح نظام اداري بايد به سمت دولت الكترونيك حركت كنيم كه اين امر در قطع ارتباط مردم با كاركنان سازمان در راستاي كاهش بروز مفاسد اداري ، ايجاد حقوق برابر براي مردم، كاهش هزينه‌هاي خدمات اداري و سرعت بيشتر در انجام خدمات به ارباب رجوع  و شفافيت در ارائه خدمات بسيار موثر است.

وي با تاكيد بر اينكه در اصلاح ساختار اداري توجه به بهبود فرهنگ سازماني ضروري است، تاكيد كرد: بايد به سمت بهبود فرهنگ سازماني نيز حركت كنيم كه در اين بخش نيز دولت، ۲۰ مولفه عمومي از جمله انضباط اداري، وجدان كاري و حفظ بيت‌المال را طراحي و براي اجرا به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است .

معاون رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به ابراز رضايت مقام معظم رهبري از فعاليت‌هاي صورت‌گرفته توسط دولت در بخش رونق توليد ادامه داد: علاوه بر بخش دولتي، بخش خصوصي نيز بايد در اين راستا با جديت بيشتر وارد كارزار شود و در رفتارهاي خود براي توسعه سرمايه‌گذاري تغيير ايجاد كند.

وي در ادامه سخنان خود با اعلام موافقت با افزايش اختيارات مديران محلي ادامه داد: تفويض اختيار به مديران استاني بايد از طريق تصويب قانون مطالبه شود و هر قدر مسوولان و مديران استاني اختيار بيشتري داشته باشند، موجب سرعت و سهولت در كارها مي‌شود ولي بايد ساز و كار آن نيز به شكل قانوني مورد توجه قرار گيرد.

وي با بيان بخشي از نتايج جشنواره شهيد رجايي در كشور گفت:  آذربايجان‌غربي در بين ۳۱ استان كشور در حوزه رعايت حقوق شهروندي رتبه 15 كسب كرده و در گروه نخست استان‌هاي كشور در بخش رضايت‌مندي مراجعان قرار گرفت و اين  نشان از تلاش مديران استان براي بهبود نظام اداري استان است.

 

 

آخرين برنامه جلسه معرفي دستگاه‌هاي برتر استان در زمينه خدمت‌رساني به مردم در سال ۱۳۹۷ بود كه به شرح ذيل از زحمات آنان و همكاران آن مجموعه­ ها با اهداي لوح تقدير و قدرداني شد.

 

عنوان گروه

نام دستگاه

رتبه اول گروه عمومي، اجتماعي و قضايي

اداره كل امور اقتصاد و دارايي استان آذربايجان­ غربي

رتبه اول گروه حمايتي، سلامت و بهداشت

اداره كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان آذربايجان­ غربي

رتبه اول گروه شركتها، بيمه و بانك ها

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان­ غربي

رتبه اول گروه علمي، فرهنگي و آموزشي

اداره كل آموزش و پرورش استان آذربايجان­ غربي

رتبه اول گروه زيربنائي و توليدي

اداره كل استاندارد استان آذربايجان غربي

رتبه اول محور شاخص­هاي اختصاصي

اداره كل ثبت اسناد و املاك استان آذربايجان­ غربي

رتبه دوم محور شاخص­هاي اختصاصي

اداره كل آموزش فني و حرفه­اي استان آذربايجان ­غربي

رتبه اول محور ارتقاء سلامت اداري، مسئوليت پذيري و پاسخگويي

اداره كل ثبت احوال استان آذربايجان غربي

رتبه اول محور استقرار نظام جامع مديريت عملكرد

اداره كل تامين اجتماعي استان آذربايجان­ غربي

رتبه اول ميزان رضايتمندي مردم از عملكرد دستگاههاي اجرايي استان

شركت گاز استان استان آذربايجان غربي

اجراي پروژه ­هاي اقتصاد مقاومتي

شركت آب و فاضلاب روستائي استان

اجراي پروژه­ هاي اقتصاد مقاومتي

شركت آب منطقه ­اي

دستگاه برتر در محور اقدامات برجسته

شهرداري اروميه

دستگاه برتر در محور اقدامات برجسته

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني استان

 

 

 


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL