J
I
K
A
B
دوشنبه 5 خرداد 1399 17:38:06
31 ارديبهشت 1399 12:31:50
برگزاري اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان در سال جاري

اولين جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان با حضور دكتر ابتكار معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري و با موضوع تشريح عملكرد اعتبارات سال گذشته استان و بررسي و تصويب سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده در استان آذربايجان غربي برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي آذربايجان غربي؛ سند ارتقاء وضعيت زنان و خانواده در شوراي برنامه ريزي و توسعه آذربايجان غربي به صورت ويدئو كنفرانس با حضور معاون رئيس جمهور، استاندار، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديران استاني به تصويب رسيد.

معاون رئيس جمهور در اين جلسه با اظهار اميدواري نسبت به بركات اين سند براي مردم، خانواده ها و زنان آذربايجان غربي گفت: از ابتداي انقلاب اسلامي يكي از آرمان هاي امام و مردم تحقق عدالت با تاسي به قرآن كريم و تعاليم بزرگاني همچون پيامبراكرم(ص) و امام علي(ع) بوده و موضوع عدالت همواره مد نظر برنامه ها و اهداف ترسيم شده قرار داشته است.

معصومه ابتكار افزود: عدالت در قرآن ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را شامل مي شود و يكي از ابعاد مهم آن، بحث عدالت جنسيتي است كه آياتي از قرآن كريم به آن اشاره دارد.

معاون رييس جمهور گفت: اميدوارم اين سند موجب شود در زمينه عدالت جنسيتي با شاخص هاي تعريف شده و برنامه ريزي علمي و دقيق و با شناخت اولويت هاي محلي و منطقه اي حركت رو به رشدي داشته باشيم.

ابتكار با قدرداني از توجهات ويژه مقام عالي استان در خصوص بهبود شاخصهاي حوزه زنان افزود: تحولات استان از بعد شاخص هاي آموزش، وضعيت كشاورزي و اقتصادي مثبت بوده است.

وي تصريح كرد: اين سند، يك سند فقط دولتي نيست و مشاركت بخش خصوصي و غيردولتي را نيز مي طلبد و اميدواريم بتواند منشا تحولات خوبي در استان شود چرا كه آذربايجان غربي سرمايه انساني عظيم و ارزشمندي دارد.

معاون رييس جمهور با بيان اينكه انتظار داريم براي اجرايي شدن اين سند همه دستگاه ها پاي كار بيايند، افزود: تعامل با سازمان ها و وزارتخانه ها تاكنون نتايج مثبتي مانند طرح توليد محصولات سالم كشاورزي و برند سازي آنها و توليد گياهان دارويي توسط زنان روستايي داشته است. 

توانمند سازي زنان روستايي در موضوعات صندوق هاي خرد روستايي، ثبت تاريخ شفاهي زنان ايثارگر،ارتقاي تاب آوري اجتماعي و پرداخت تسهيلات اشتغال براي زنان سرپرست خانوار و ارائه آموزش هاي مهارتي براي اين زنان در آذربايجان غربي از جمله موارد ديگري بود كه ابتكار به آنها اشاره و افزود: طرح توان افزايي اقتصادي و اجتماعي زنان سرپرست خانوار، اجراي طرح تاب آوري با همكاري سازمان هاي مردم نهاد استان و حمايت از فعاليت ها و توليدات تعاوني هاي زنان و ساماندهي مشاغل خُرد با همكاري وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز تاكنون محقق شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود به تعامل معاونت امور زنان و خانواده با بانك ها به منظور تخصيص وام به زنان سرپرست خانوار اشاره كرد و افزود: تاكنون  ۱۳۶۰ نفر در بخش هاي مختلف استان موفق به استفاده از اين وام ها شده اند، ضمن اينكه معاونت آمادگي افزايش تخصيص اينگونه تسهيلات را نيز دارد.

در حاشيه رونمايي از اين سند، موافقتنامه فاز سوم طرح ارتقاي تاب آوري اجتماعي نيز به امضاي معاون رئيس جمهور و استاندار آذربايجان غربي رسيد.

 

استاندار آذربايجان غربي: در دو سال گذشته با اقدامات انجام گرفته نرخ بيسوادي بانوان ۲ درصد كاهش داشته است.

محمدمهدي شهرياري استاندار آذربايجان غربي نيز در اين جلسه با تاكيد بر لزوم اجرايي ساختن ابعاد اين سند در راستاي بهبود شاخص هاي فرهنگي و اجتماعي زنان استان گفت: اگر چه اين سند بر اساس برنامه هاي بالادستي مطرح شده است، اما در تدوين آن شرايط و وضعيت فرهنگي و اجتماعي مدنظر بوده و سند بومي سازي شده است.

وي افزود: دستگاه هاي اجرائي و فرمانداران موظف به اجراي اين سند هستند.

شهرياري تقويت جايگاه زنان و بنيان خانواده، شناسايي فرصت هاي اشتغال و شناسايي آسيب هاي اجتماعي و برنامه ريزي مدون به دور از كلي گويي را از جمله اهداف اين سند برشمرد.

استاندار آذربايجان غربي از تخصيص اعتبار ويژه در سالجاري براي اجرايي نمودن اين سند نيز خبر داد و افزود: يكي از محورهايي كه در حوزه زنان در دستور كار قرار گرفته است، بازگشت به تحصيل دختران و زنان بازمانده از تحصيل است كه به جد پيگير اين مسئله هستيم.

 

تشريح آخرين وضعيت درآمدها و اعتبارت استان در سال گذشته توسط رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

در اين جلسه ناصر حضرتي رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز با ارائه گزارشي از وضعيت درآمدي استان در سالهاي 1397 و 1398 اظهار داشت : در سال 1397 مصوب ميزان درآمد هاي استاني 1094 ميليارد تومان بود كه از اين ميزان اعتبار مصوب ، 985 ميليارد تومان محقق گرديد .

وي ادامه داد: در سال گذشته نيز ميزان مصوب درآمدهاي استاني 1415 ميليارد تومان بود كه عليرغم تحريم ها و شرايط ويژه اقتصادي كشور و استان ، با توجه به بهبود فضاي كسب و كار و تلاشهاي همكارن امور مالياتي و دارايي و ستاد تجهيز درآمد ميزان درآمدهاي استاني در سال گذشته 1371 ميليارد تومان محقق گرديد و اين ميزان درآمد از سال 97 نسبت به سال 98 از 90 درصد به 97 درصد ارتقا يافت.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان در ادامه سخنان خود به اعتبارات هزينه اي استان نيز اشاره كرد و گفت: در سال گذشته ميزان اعتبارات هزينه اي استان بيش از 557 ميليارد و 799 ميليون تومان بود كه با راهبري استاندار محترم و تدابير سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و عليرغم محدوديت هاي اقتصادي و مالي كشور و استان،  خوشبختانه بجز چند مورد محدود تمامي موارد اعتبارت هزينه اي بصورت صد دردصد محقق گرديد  و از نظر پرداخت حقوق كاركنان استان در سال گذشته در شرايط رضايت بخشي قرار گرفتيم.

حضرتي در ادامه از پرداخت پاداش بازنشستگي و مانده مرخصي  238 نفر بازنشستگان دولت به حساب شخصي اين افراد به مبلغ 31 ميليارد تومان در سال گذشته خبر داد و گفت: در حال برنامه ريزي براي پرداخت پاداش پايان خدمت بازنشستگان سال گذشته به ميزان 30 ميليارد تومان هستيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ميزان اعتبارات مصوب عمراني استان در سال گذشته را 1664 ميليارد و 91 ميليون تومان عنوان كرد و افزود:  از اين ميزان اعتبار مصوب حدود 774 ميليارد و 364 ميليون تومان بصورت نقدي ، اسناد خزانه و تهاتر تخصيص يافته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان همچنين ادامه داد: در سال گذشته 2334 پروژه مختلف در قالب پيماني ، اماني و پيماني اماني در استان اجرا شده كه براي ارتقاي توان مالي و اجراي فعالان و پيمانكاران بخش خصوصي ، 78 درصد از اعتبارات عمراني به پروژه هاي پيماني اختصاص يافته است.

حضرتي همچنين از اختصاص 1368 ميليارد تومان اعتبار از سال 1393 تا كنون براي اجراي پروژه هاي احياي درياچه اروميه براي دستگاه هاي اجرايي استان خبر داد و گفت: از اين ميزان  اعتبار 44 درصد يعني 598 ميليارد و 762 ميلون تومان اختصاص يافته است. رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان تاكيد كرد بخش قابل توجهي از اعتبارات درياچه اروميه نيز به وزرتخانه هاي مرتبط و براي پروژه هاي ملي اختصاص مي يابد.

وي ادامه داد: در سال گذشته نيز دولت 200 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي پروژه هاي مختلف براي احياي درياچه اروميه به استانهاي آذربايجان غربي ، آذربايجان شرقي و كردستان مصوب كرده بود كه از اين ميزان اعتبار 90 ميليارد و 500 ميليون تومان سهم آذربايجان غربي بود كه 57 درصد اين اعتبار در سال گذشته تخصيص يافت.

وي ادامه داد: براي پروژه انتقال آب از سد كاني سيب به درياچه اروميه نيز نزديك به 1900 ميليارد تومان از محل اعتبارات مهار آبهاي مرزي اختصاص يافته است.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان از تخصيص 88 درصد اعتبارات پروژه هاي ملي استاني شده براي اجراي پروژه هاي مهم در استان در سال گذشته خبر داد و گفت: براي اجراي پروژه هاي مهم و شاخص ملي استاني شده در سال گذشته 215 ميليارد تومان اعتبار مصوب شده بود كه خوشختانه از اين ميزان اعتبار 189ميليارد تومان يعني 88 درصد تخصيص يافت. 

حضرتي در ادامه افزود: در سال گذشته نيز براي اجراي پروژه هاي ملي اختصاصي استان آذربايجان غربي از جمله تالار مركزي ، تعداي از بيمارستانها ، دانشگاه ها و اجراي پروژه هاي فصل حمل و نقل،  221 ميليارد تومان نيز مصوب گرديد.

 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان: در بين استانها بعد از استان فارس استان آذربايجان غربي كمترين نرخ تورم را دارا مي‌باشد.

در ادامه اين جلسه يوسف زاده معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان نيز با اشاره به كاهش نرخ تورم در استان گفت: در فروردين سال جاري نرخ تورم استان 29.7 درصد بوده كه 2.5 درصد از ميانگين كشور كمتر است. در بين استانها نيز بعد از استان فارس استان آذربايجان غربي كمترين نرخ تورم را دارا مي‌باشد.

وي ادامه داد: بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي دهد كه در سال 1398 در استان بخش خدمات با 43.3 درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را داشته كه در كشور برابر 50.3 درصد مي باشد. بخش كشاورزي نيز در استان33.3 درصد سهم اشتغال را دارد و در كشور 17.7 درصد شاغلان در بخش كشاورزي شاغل هستند.

يوسف زاده با اشاره به شاخص فلاكت استان كه از مجموع دو نرخ بيكاري و تورم بدست مي‌آيد گفت: شاخص فلاكت  در سال 1398 در آذربايجان غربي 43.9 درصد مي‌باشد كه نسبت به سال 1397 حدود 2.7 درصد افزايش دارد و دربين استانها جزو 8 استان با شاخص فلاكت پايين قرار داريم.


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2018 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL