شما مجوز مشاهده این ایتم را ندارید
نوع: MasterPage, نام: چيدمان 98, شناسه : db622392-ab78-4eef-a5e0-6a4b64a61a14
J
I
K
A
B

ادارات و سازمانهاي استان

استانداري آذربايجان غربي سازمان ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
پورتال دولتي استان آذربايجان غربي دادگستري استان آذربايجان غربي
 اداره كل استاندارد آذربايجان غربي  شركت مخابرات استان آذربايجان غربي
دانشگاه اروميه امور بانوان استانداري آذربايجان غربي
دانشگاه پيام نور جامع آذربايجان غربي اداره كل ورزش و جوانان آذربايجان غربي
دانشگاه جامع علمي كاربردي آذربايجان غربي اداره كل تعاون و كار و رفاه اجتماعي آذربايجان غربي
فرودگاه اروميه شركت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي
سازمان صنايع و معادن آذربايجان غربي اداره كل پست استان آذربايجان غربي  
سازمان آموزش و پرورش آذربايجان غربي اداره كل ثبت احوال آذربايجان غربي
اداره كل امور مالياتي آذربايجان غريي اداره كل بيمه خدمات درماني آذربايجان غربي
شهرداري اروميه اداره كل آموزش فني و حرفه اي آذربايجان غربي
مديريت درمان تامين اجتماعي آذربايجان غربي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان آذربايجان غربي
اداره كل ثبت اسناد و املاك آذربايجان غربي بنياد شهيد و امور ايثارگران آذربايجان غربي
سازمان ملي جوانان نمايندگي آذربايجان غربي اداره كل مسكن و شهرسازي آذربايجان غربي
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي سازمان بهزيستي آذربايجان غربي
سازمان هلال احمر آذربايجان غربي اداره كل هواشناسي آذربايجان غربي
اداره كل امور عشاير استان آذربايجان غربي اداره كل تعاون آذربايجان غربي
سازمان حفاظت محيط زيست آذربايجان غربي حوزه هنري تبليغات اسلامي آذربايجان غربي
كميته امداد امام خميني (ره)  آذربايجان غربي شركت آب و فاضلاب آذربايجان غربي
سازمان بازرگاني آذربايجان غربي اتاق بازرگاني اروميه
اداره كل راه و ترابري آذربايجان غربي شركت سهامي آب منطقه اي آذربايجان غربي
اداره كل دامپزشكي آذربايجان غربي سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي
مركز رشد ICT دانشگاه اروميه شركت آب و فاضلاب روستائي آذربايجان غربي
سازمان تبليغات اسلامي آذربايجان غربي اداره كل منابع طبيعي آذربايجان غربي
شركت گاز استان آذربايجان غربي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان غربي
پورتال وزارت امور اقتصادي و دارايي دبيرخانه شوراي عالي اجراي اصل 44 قانون اساسي
 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه مياندوآب شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اروميه
 سامانه درخواست فرآورده هاي نفتي سامانه فروش اينترنتي فرآورده هاي نفتي
صدا و سيماي مركز آذربايجان غربي صدا و سيماي مركز مهاباد
واحد مركزي خبر صدا و سيماي آذربايجان غربي پخش زنده تلويزيوني مركز آذربايجان غربي
پخش زنده راديويي مركز آذربايجان غربي اداره كل كتابخانه هاي عمومي آذربايجان غربيPowered by Tetis PORTAL