اخبار ورويدادها
25 شهريور 1395 16:54:51
دفاع از دستاوردهاي دولت تكليف انقلابي تك تك مديران است
معاون رييس جمهور و رييس سازمان اداري و استخدامي كشور گفت: دفاع از عملكرد و دستاوردهاي دولت تكليف انقلابي، اجتماعي و اداري تك تك مديران است.

جمشيد انصاري امروز در جلسه شوراي اداري استان اظهار كرد: مديران بايد از مجموعه امكانات خود براي تقويت اميد مردم استفاده كنند و با تلاش هايي كه يك عده اي براي نااميد كردن مردم در دستور كار خود قرار داده اند مقابله كنند.

وي افزود: دولت تدبير و اميد در سه سال گذشته تلاش هاي قابل توجهي را در خروج كشور از بحران و ارتقاي شاخص ها و حل مشكلات مبتلابه كشور انجام دادند و توفيقات قابل توجهي در اين زمينه ها نصيب كشور و دولت شده است.

انصاري متذكر شد: در شرايطي دولت در تابستان سال 92 كار خود را آغاز كرد كه همه مي دانيم رشد اقتصادي كشور منفي شده بود و در دو سال 91 و 92 بيش از 9 درصد رشد منفي را در اقتصاد كشور تجربه كرده بوديم. وي ادامه داد: همچنين نرخ تورم در ابتداي سال 92 به مرز 40 درصد نزديك شده بود و شايد غير از يك سال در سال هاي پس از پيروزي انقلاب ما در بقيه سال ها چنين تورمي را در كشور تجربه نكرده بوديم، در ساير شاخص هاي اقتصادي نيز شاخص هاي نگران كننده اي شاهد بوديم.

به گفته معاون رئيس جمهور، نرخ بيكاري كشور در زمان تحويل دولت 11.4 درصد بود و با بحران هاي جدي در زمينه هايي مثل آب، تعطيلي واحدهاي صنعتي مواجه بوديم طوري كه توليد و اشتغال ما را تهديد مي كرد.

مهم ترين مشكل كشور در دولت گذشته؛ عدم اميدواري مردم به آينده

رئيس سازمان امور اداري و استخدام كشور مهم ترين مشكل در كشور را نوعي بي اعتمادي و عدم اميدواري مردم به آينده عنوان و اضافه كرد: شرايط اقتصادي كشور به حدي بي ثباتي را در حوزه اقتصاد دامن زده بود كه مردم هيچ اطميناني به سرمايه گذاري و سود بردن از سرمايه گذاري احساس نمي كردند، بي ثباتي قيمت ها به گونه اي بود كه ما در طول روز شاهد تغييرات جدي و معناداري در قيمت طلا و ارز بوديم.

وي تصريح كرد: دولت به عنوان اولين كار خود آرام كردن فضاي اقتصادي جامعه را در دستور كار خود قرار داد و براي اينكه اين كار را ريشه اي انجام دهد كاستن از تنش هاي كشور در فضاي بين المللي را به عنوان اولويت اول خود در نظر گرفت و آنچه كه امروز به سادگي به عنوان برجام و يك دستاورد بزرگ ملي از آن ياد مي كنيم محصول يك برنامه ريزي و تدبير جدي از سوي رئيس جمهور و وزارت امور خارجه و تيم مذاكره كننده ما در برنامه هسته اي با شركاي بين المللي بود كه توانستيم با حفظ ملت ايران و حكمت و مصلحتي كه رهبري در آن تاكيد داشتند ضمن حفظ حقوق ملي خود سايه تهديد را از كشور دور كنيم و تحريم هاي ظالمانه اي را كه عليه ملت ايران وضع شده بود بتوانيم آنها را به تدريج برداريم.

انصاري در عين حال خاطرنشان كرد: صبوري ملت ايران و همراهي كه با دولت نشان دادند و سختي ها را تحمل كردند بسيار موثر بود و توانستيم ضمن اينكه پرونده پيچيده هسته اي كشور را با حفظ اصول و چارچوب هاي خود به سرانجام برسانيم و تهديد و تحريم را از كشور دور كنيم و تغييرات قابل توجهي در شاخص هاي كشور را در سه سال گذشته شاهد باشيم.

 رشد چهار درصدي اقتصاد كشور

معاون رئيس جمهور اظهار كرد: ما رشد منفي را از اقتصاد كشور حذف كرديم به طوري كه در چهار ماه نخست امسال بيش از چهار درصد رشد اقتصادي را در كشور شاهد هستيم، دولت توانست نرخ تورم را يك رقمي كند و علي رغم اينكه ركود اقتصادي عميق و شديدي در كشور وجود داشت مانع از افزايش نرخ بيكاري شديم.

وي ادامه داد: اين اتفاق نيفتاد مگر با مديريت دولت و تدبيري كه دولت مي انديشيد و همت و اهتمامي كه مديران ما در دستگاه هاي اجرايي در استان ها و شهرستان هاي مختلف براي تحقق برنامه ها و سياست هاي دولت از خود به عمل آوردند.

به گفته انصاري، دفاع از دستاوردهاي دولت نه به عنوان اينكه ما مديران دولت و كارگزاران دولت هستيم بلكه به عنوان اينكه اين دستاوردها اميد بزرگ مردم به آينده هست يك تلكيف بر گردن تك تك ماست چراكه مردم بعد از يك دوره اي كه بسياري از اميدهاي خود را از دست داده بودند كم كم به آينده مطمئن و آينده اي كه رونق لازم در اقتصاد كشور وجود داشته باشد و آينده اي كه آرامش و ثبات و بهبود در شاخص هاي مختلف داشته باشيم اميدوار مي شوند.

عده اي به دنبال ناديده گرفتن دستاوردهاي دولت هستند

وي در عين حال متذكر شد: در كنار اميدي كه در مردم جوانه زده، عده اي به دنبال ناديده گرفتن دستاوردهاي دولت و ناچيزانگاشتن اين موفقيت ها هستند، از هيچ تلاشي براي لطمه زدن به اميد مردم خودداري نمي كنند، انگار متعلق به اين مملكت نيستند در حاليكه اين كشور به همه ما تعلق دارد و اگر مردم ما اميدوار باشند براي همه ما خوب است اما عده اي به همان ميزاني كه دشمنان كشور در جهت نااميد كردن مردم تلاش مي كنند و همت به خرج مي دهند به روش خود در جهت نااميد كردن مردم و قطع اميد آنها از وضعيت تلاش مي كنند.

 وي با تاكيد به اينكه همراهان و مدافعان دولت رسالت تاريخي برعهده دارند، تشريح كرد: هر كدام از اين دستاوردها، دستاورد بزرگي بوده و دولت مي تواند چندين دستاورد بزرگ را به عنوان كارنامه و نتيجه فعاليت هاي خود مطرح كند كه متاسفانه مدافعين دولت و همراهان دولت هيچ تكليفي و ضرورتي در دفاع از دولت حتي در مقابل دروغ پردازي هايي كه عليه دولت صورت مي گيرد احساس نمي كنند و مخالفان دولت از هيچ بي انصافي و نامردمي در استفاده از دروغ در آمارهاي خود و حرف هاي خلاف واقع براي نفي دستاورد دولت استفاده مي كنند.

 معاون رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم و پولشويي اشاره و اضافه كرد: با توضيحات لازم و كافي از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي معلوم شد تمام آنچه در فضاي رسانه اي كشور مطرح شده است بر مبناي اطلاعات غلط بوده است ولي چون بنا بر اين است كه دولت مورد هجمه قرار بگيرد و دستاوردهاي دولت نفي شود به دنبال جمع آوري اطلاعات دقيق نيز نمي روند. وي متذكر شد: ما نه وقت مي گذاريم كه اطلاعات دقيق را جمع آوري كنيم، نه وقت مي گذاريم اطلاعات دقيق را به مردم منتقل كنيم و نه اينكه از كار خود دفاع كنيم، دولت يك نفر رئيس جمهور و اعضاي هيئت دولت نيست بلكه دولت مجموعه مديران كشور هستند كه تلاش مي كنند لذا دفاع از عملكرد و دستاورد دولت وظيفه تك تك دولت است و بايد از مجموعه امكانات خود براي تقويت اميد مردم استفاده كنيد و با تلاش هايي كه يك عده اي براي نااميد كردن مردم در دستور كار خود قرار داده اند مقابله كنيد.

نظام اداري اصلي ترين سرمايه دولت است

وي در بخش ديگري از سخنان خود به نظام اداري كشور اشاره و تصريح كرد: اگر نظام اداري را از ذهن حذف كنيم هيچ اقدام توسعه اي در كشور شروع نمي شود لذا نظام اداري اصلي ترين سرمايه دولت است كه اگر خوب كار كند مي تواند نتايج بهتري را در توسعه براي كشور حاصل كند و اگر خوب كار نكند مي تواند بسياري از سرمايه گذاري هاي كشور را در فرايند توسعه به هدر دهد.

به گفته انصاري به دليل نقشي كه نظام اداري دارد بايد تلاش كنيم كه نظام اداري را به سمت يك نظام خوب پيش ببريم، بهبودي در فرايند مديريتي، ساختار نيروي انساني و سيستم ها و روش هايي كه به كار مي گيريم ايجاد كنيم تا با هزينه كمتر و كارايي بيشتر بتوانيم كارها را انجام دهيم.

وي گفت: در اين رابطه سياست هايي چون عدم مداخله در اموراتي كه به دولت ارتباطي ندارد، تمركززدايي از اداره امور و باز كردن فضا براي فعاليت مردم در نظر گرفته شده است.


كليه حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه استان آذربايجان غربي مي‌باشد.
Copyright © 2000-2015 Azgharbi.mporg.ir
Powered by Tetis PORTAL